vrijdag 16 oktober 2020

Een weekje thema 'De ark van Noach'

 

Onze thematafel










Dinsdag kwamen de leerlingen van het vierde langs


Sherborne met groot en klein











































Onze grote kapoenen smolten wel een beetje voor die kleine kapoentjes 🤗









Schilderen naar voorbeeld




Regenboog maken






Kleuren naar voorbeeld












Het resultaat


Vrijdag had Marthe groot nieuws..

Haar hond Maya kreeg donderdagavond puppy's!